Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
.............***สมาชิกที่ต้องการติดต่อ สอ.พช.ได้ที่หมายเลข 02-143-8144 ต่อ 205(ฝ่ายสินเชื่อ) และกรณีฉุกเฉินติดต่อรองผู้จัดการได้ที่หมายเลข 092-615-1694 และ 081-488-2655,085-295-0339(ผู้จัดการ) **..............

ราคาน้ำมัน ปตท.
  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
ดัชนีบทความ
ประชาสัมพันธ์
เงินสงเคราะห์ฯ
เงินกู้พิเศษเคหสงเคราะห์
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
ทุกหน้า
ประกาศสถานที่ลงคะแนนสรรหาและวันที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558
ประกาศแจ้งวันปิดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด(วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ครึ่งวันทำการ )
คำสั่งฯแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558
ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับขึ้นบัญชีการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ขออนุญาตให้ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558
แผนการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.พช. ปี 2558
ใบสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด"
ประกาศการกำหนดวิธีการ ฃั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 "
แบบสำรวจความเห็นและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม โครงการ ปี 2558
การดำเนินโครงการ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ระดับกลุ่มจังหวัด
(ร่าง)โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ระดับกลุ่มจังหวัด
การดำเนินโครงการ สอ.พช. เพื่อสังคม ประจำปี 2557
(ร่าง)โครงการ สอ.พช. เพื่อสังคม ประจำปี 2557
ใบคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ "เปี่ยมสุข 2"

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

ประกันชีวิตสวัสดิการและเงินกู้ปี 2557

 

  
กำหนดการประชุมเงินกู้
คณะกรรมการเงินกู้ กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิกได้กำหนดการประชุมเงินกู้ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น (ปิดรับคำขอกู้ 9 ธันวาคม 2557)
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ไปดูงาน สหกรณ์อื่น
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
สอบถามความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สอ.พช.
 
ท่านต้องการให้สหกรณ์ เพิ่มจำนวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกให้สามารถฝากได้มากกว่า 1 บัญชี หรือไม่
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0365309
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้63
ผู้เข้าชมเมื่อวานผู้เข้าชมเมื่อวาน114
ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้1244
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้3991
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด365309
54.90.201.145