Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
.............***สมาชิกที่ต้องการติดต่อ สอ.พช.ได้ที่หมายเลข 02-143-8144 ต่อ 205(ฝ่ายสินเชื่อ) และกรณีฉุกเฉินติดต่อรองผู้จัดการได้ที่หมายเลข 092-615-1694 และ 081-488-2655,085-295-0339(ผู้จัดการ) **..............

ราคาน้ำมัน ปตท.
  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption
  • Image 4 Caption
  • Image 5 Caption
ดัชนีบทความ
ประชาสัมพันธ์
เงินสงเคราะห์ฯ
เงินกู้พิเศษเคหสงเคราะห์
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
ทุกหน้า
ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับขึ้นบัญชีการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ขออนุญาตให้ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558
แผนการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.พช. ปี 2558
ใบสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด"
ประกาศการกำหนดวิธีการ ฃั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 "
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด(พร้อมใบสมัคร)
แบบสำรวจความเห็นและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม โครงการ ปี 2558
การดำเนินโครงการ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ระดับกลุ่มจังหวัด
(ร่าง)โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ระดับกลุ่มจังหวัด
การจัดสัมมนาสมาชิกกลุ่มย่อยระดับหน่วยงาน
กลุ่มที่1 กลุ่มที่2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่4 กลุ่มที่5
กลุ่มที่6 กลุ่มที่7 กลุ่มที่8 กลุ่มที่9 กลุ่มที่10
กรอบเนื้อหาการจัดสัมมนาผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดครั้งที่ 2
(ร่าง)โครงการ สัมมนาสมาชิกกลุ่มย่อยระดับหน่วยงาน
การดำเนินโครงการ สอ.พช. เพื่อสังคม ประจำปี 2557
(ร่าง)โครงการ สอ.พช. เพื่อสังคม ประจำปี 2557
ใบคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ "เปี่ยมสุข 2"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ปี 2557

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

ประกันชีวิตสวัสดิการและเงินกู้ปี 2557

 

  
กำหนดการประชุมเงินกู้
คณะกรรมการเงินกู้ กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิกได้กำหนดการประชุมเงินกู้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น (ปิดรับคำขอกู้ 25 พฤศจิกายน 2557)
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ไปดูงาน สหกรณ์อื่น
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
สอบถามความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สอ.พช.
 
ท่านต้องการให้สหกรณ์ เพิ่มจำนวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกให้สามารถฝากได้มากกว่า 1 บัญชี หรือไม่
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0359393
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้33
ผู้เข้าชมเมื่อวานผู้เข้าชมเมื่อวาน221
ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้1123
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้5039
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด359393
54.161.220.160